Umowa Spółki

349.001,299.00

349.00
699.00
899.00
999.00
1,299.00
499.00
Compare

Opis

WYBIERZ INTERESUJĄCY CIĘ WARIANT

 

KONSULTACJA UMOWA SPÓŁKI
Usługa zawiera:

 • przeprowadzenie godzinnej telekonferencji lub wideokonferencji w celu konsultacji powstałych w Twojej sprawie zagadnień prawnych na gruncie wybranego zagadnienia
Usługa zawiera:

 • przeprowadzenie godzinnej telekonferencji lub wideokonferencji w celu konsultacji powstałych w Twojej sprawie zagadnień prawnych na gruncie wybranego zagadnienia
 • dopasowana umowa w oparciu o przeprowadzoną konsultację 

 

Usługa realizowana z wykorzystaniem popularnych i bezpiecznych narzędzi do komunikacji online,

Konsultacja realizowana z wykorzystaniem popularnych i bezpiecznych narzędzi do komunikacji online. Dokument przygotowany na podstawie konsultacji przesyłany online

 

Dlaczego warto

KONSULTACJA DOTYCZĄCA WYBORU FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Wybierając formę działalności i dobierając do niej usługę, należy wziąć pod uwagę kilka aspektów, które pozwolą stwierdzić, czy spełni ona Twoje oczekiwania. Wybór ten powinien być poprzedzony analizą merytoryczną, która zapewni prawidłowe i korzystne dopasowanie.

W tym celu zapewniamy pakiet konsultacyjny, w którym dokonamy dogłębnej analizy Twojej sytuacji  i przedstawimy rekomendację co do formy prowadzenia działalności  z przypisaniem i przedstawimy rekomendację co do formy prowadzenia działalności  z przypisaniem do konkretnej branży, w której będzie działała Twoja firma.

Jeżeli już wiesz jaki typ spółki odpowiada Twoim potrzebom, skorzystaj z usługi dedykowanej, w ramach której nasi prawnicy przygotują dla Ciebie umowę spółki, na podstawie podanych przez Ciebie danych. Jeżeli jednak jeszcze nie wiesz, która z form będzie adekwatna do Twoich potrzeb i założeń, wybierz pakiet kompleksowych usług – od wyboru samej formy umowy po jej sporządzenie.

UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ

Spółka cywilna jest podstawową formą współpracy, do której odnoszą się przepisy kodeksu cywilnego. Umowa spółki cywilnej jest zawierana pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Wybór takiej umowy stanowi podstawową formę prowadzenia działalności w formie spółki.

Jeżeli zastanawiasz się nad tym typem umowy, zapewniamy kompleksową konsultację, obejmującą szczegółową analizę Twojej działalności, po której będziemy mieli możliwość stwierdzenia czy wybrana usługa jest najkorzystniejszą dla Ciebie opcją oraz przedstawimy optymalne jej wykorzystanie.

Najważniejsze omawiane kwestie dotyczące danej umowy:

 • kwestia udziałów i zysków w spółce,
 • wypowiedzenie udziałów oraz wkładów,
 • czas trwania,
 • prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentacja.

UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ

Spółka jawna to spółka osobowa, która prowadzi działalność gospodarczą pod własną firmą. Regulowana jest przez przepisy prawa handlowego, a jej cechą charakterystyczną jest odpowiedzialność osobista. Wybór takiej spółki zobowiązuje wspólników do osobistego prowadzenia przez nich jej spraw.

Jeżeli zastanawiasz się nad tym typem umowy, zapewniamy kompleksową konsultację, obejmującą szczegółową analizę Twojej działalności, po której będziemy mieli możliwość stwierdzenia czy wybrana usługa jest najkorzystniejszą dla Ciebie opcją oraz przedstawimy optymalne jej wykorzystanie.

Najważniejsze omawiane kwestie dotyczące danej umowy:

 • wspólnicy, którzy tworzą spółkę,
 • przedmiot działalności spółki,
 • czas trwania,
 • określenie wkładów.

UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

Spółka komandytowa jest osobową spółką handlową, która posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych. W praktyce oznacza to, że spółka może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Ta forma prowadzenia działalności jest dobrym rozwiązaniem dla wspólników, z których jeden angażuje się w sprawy spółki, a drugi chce jedynie zapewnić wkład finansowy.

Jeżeli zastanawiasz się nad tym typem umowy, zapewniamy kompleksową konsultację, obejmującą szczegółową analizę Twojej działalności, po której będziemy mieli możliwość stwierdzenia czy wybrana usługa jest najkorzystniejszą dla Ciebie opcją oraz przedstawimy optymalne jej wykorzystanie.

Najważniejsze omawiane kwestie dotyczące danej umowy:

 • firma i siedziba spółki,
 • przedmiot jej działalności,
 • czas trwania,
 • oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika,
 • suma komandytowa.

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapitałową spółką handlową, posiadającą osobowość prawną.

Może być utworzona w każdym dopuszczalnym prawnie celu przez jednego bądź więcej wspólników, jednak nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej założycielami mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby.

Jeżeli zastanawiasz się nad tym typem umowy, zapewniamy kompleksową konsultację, obejmującą szczegółową analizę Twojej działalności, po której będziemy mieli możliwość stwierdzenia czy wybrana usługa jest najkorzystniejszą dla Ciebie opcją oraz przedstawimy optymalne jej wykorzystanie.

Najważniejsze omawiane kwestie dotyczące danej umowy:

 • siedziba i przedmiot działalności spółki,
 • kapitał zakładowy i udziały wspólników,
 • liczba i wartość nominalna udziałów oraz ich zdobycie,
 • czas trwania spółki.

Informacje dotyczące zakupu

 

Wzory dokumentów

Decydując się na skorzystanie z naszych usług otrzymasz przygotowany przez nas produkt zgodnie z jego opisem. W przypadku usług polegających na zakupie wzoru dokumentu (np. dokumentacji RODO lub umowy) produkt otrzymasz w formie plików tekstowych, które doręczymy Ci za pomocą wiadomości mailowej w ciągu 8 godzin od potwierdzenia przez nas Twojego zamówienia.

produkty dedykowane

Jeżeli usługa polega na przygotowaniu dedykowanego dokumentu (np. umowy/regulaminu lub konsultacji) niezwłocznie po potwierdzeniu przez nas Twojego zamówienia skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub mailowo w celu ustalenia terminu konsultacji (który odbędzie się we wspólnie ustalonym terminie nie później niż 3 dni od potwierdzenia zakupu). W przypadku jeśli usługa ta połączona będzie z przygotowaniem dedykowanego dokumentu wspólnie ustalimy termin realizacji zamówienia (który nie będzie dłuższy niż 3 dni robocze od dnia przeprowadzenia konsultacji). Przebieg procesu realizacji zamówienia produktu dedykowane znajduje w opisie poniżej.

produkty indywidualne

Jeśli któreś z zaproponowanych przez nas rozwiązań nie będą dla Ciebie wystarczające zawsze masz możliwość skontaktowania się z nami i przedstawienia swoje zagadnienia. Wspólnie przeanalizujemy Twoją sprawę i przedstawimy naszą propozycję współpracy.

Proces realizacji zamówienia produktu dedykowanego

 

Wstępny kontakt

Ustalenie terminu konsultacji, a w razie zakupu usługi połączonej z przygotowaniem dedykowanego dokumentu ustalenie terminu jego przygotowania. Termin ustalany indywidualne, maksymalnie do 2 dni roboczych.

konsultacja

Wideokonferencja lub telekonferencja mająca na celu ustalenie Twoich potrzeb i konsultacja przedstawionych przez Ciebie zagadnień. W przypadku zakupu usługi połączonej z przygotowaniem dedykowanego dokumentu ustalenie informacji umożliwiających jego sporządzenie. Termin ustalany indywidualnie, maksymalnie do 3 dni robocze od przeprowadzenia konsultacji.

Przygotowanie dokumentu

Obejmuje sporządzenie projektu zamówionego dokumentu. Termin ustalany indywidualnie, maksymalnie do 3 dni robocze od przeprowadzenia konsultacji.

Przekazanie dokumentu

Obejmuje przekazanie i przekazanie wskazówek dotyczących sporządzonego dokumentu. Niezwłocznie po przygotowaniu dokumentu.