Umowa spółki Komandytowej/analiza umowy

999.00

Compare
Kategoria:

Opis

Umowa spółki komandytowej

Spółka komandytowa jest osobową spółką handlową, która posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych. W praktyce oznacza to, że spółka może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Ta forma prowadzenia działalności jest dobrym rozwiązaniem dla wspólników, z których jeden angażuje się w sprawy spółki, a drugi chce jedynie zapewnić wkład finansowy.

Jeżeli zastanawiasz się nad tym typem umowy, zapewniamy kompleksową konsultację, obejmującą szczegółową analizę Twojej działalności, po której będziemy mieli możliwość stwierdzenia czy wybrana usługa jest najkorzystniejszą dla Ciebie opcją oraz przedstawimy optymalne jej wykorzystanie.

Najważniejsze omawiane kwestie dotyczące danej umowy:

  • firma i siedziba spółki,
  • przedmiot jej działalności,
  • czas trwania,
  • oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika,
  • suma komandytowa.