Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Doradztwo Prawne Adam Koper ul. Ujastek 11, 31-752 Kraków

NIP: 6551882039, REGON: 260463402

 

Mogą Państwo skontaktować się z nami:

telefonicznie – pod numerem telefonu: +48 721 302 341

mailowo – wysyłając wiadomość na adres: kontakt@sitelaw.pl 

w siedzibie – po uprzednim umówieniu wizyty mailowo bądź telefonicznie

Polityka cookies i logi systemów

 1. Administrator danych wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją Serwisu. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, informacji statystycznych.
 2. Przeglądarka internetowa, z której korzysta Użytkownik automatycznie przekazuje do nas dane dotyczące wersji przeglądarki, czas dostęp i ilość danych, adres IP, które to dane wykorzystywane są w celu poprawy działania Serwisu, weryfikacji pracy serwerów, a także dla celów statystycznych.
 3. Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu mogą być zapisane pliki tekstowe (cookies). Stosowane przez Administratora danych pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Mają one na celu wyświetlanie Serwisu zgodnie z Państwa preferencjami. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 4. Administrator danych wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  • cookies sesyjne: pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej, po tym czasie są trwale usuwane z urządzenia;
  • cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w danym pliku bądź do ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Administrator wykorzystuje pliki cookies własne (umieszczone przez niego) oraz zewnętrzne (umieszczone przez zewnętrzne podmioty).
 6. Wchodząc pierwszy raz na naszą stronę w dolnym pasku zostanie wyświetlona informacja na temat stosowania przez nas plików cookies. Jeżeli odrazu podjąłeś decyzję o akceptacji stosowania przez nas plików cookies kliknij „Rozumiem i akceptuję”. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej kliknij w przycisk „Polityka Prywatności”. Zostaniesz przeniesiony do niniejszego dokumentu wyjaśniającego kwestie związane m.in. ze stosowanymi przez nas plikami cookies. Jeżeli nie chcesz żeby pliki te były stosowane w możesz je wyłączyć z poziomu ustawień swoje przeglądarki. Oto linki do wskazówek jak to zrobić w wybranych przeglądarkach:
  • https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stronfirefox?redirectlocale=pl&redirectslug=usuwanie-ciasteczek;
  • https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop& hl=pl.
 7. Wyłączenie bądź ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na korzystanie ze naszej strony internetowej częściowo lub w pełnym zakresie.
 8. Administrator danych wykorzystuje cookies Administratora danych w następujących celach: 1) konfiguracji serwisu, czyli umożliwieniu ustawienia funkcji i zawartości Serwisu zgodnie z preferencjami Użytkownika;
  • bezpieczeństwa serwera, czyli umożliwieniu polepszania wydajności Serwisu;
  • uwierzytelniania Użytkownika, czyli umożliwieniu uzyskania informacji o logowaniu Użytkownika do Serwisu.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:
  • realizacji umów i dostarczania produktów cyfrowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie wynikającym z regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • wypełnieniu obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, m.in. takich jak cele rachunkowe i podatkowe, udostępnianie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa;
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, m.in. takich jak marketing bezpośredni, weryfikacja jakości sprzedawanych produktów cyfrowych i usług, analiza aktywności w Serwisie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami, tworzenie analiz i statystyk.
 2. Administrator danych, w wykonaniu celów, o których mowa powyżej, może udostępnić dane osobowe Użytkowników podmiotom świadczącym usługi doradcze lub audytorskie, hostingodawcy, obsłudze księgowej, podmiotom świadczącym usługi reklamowe lub marketingowe oraz innym podmiotom, jeśli uzna to za zasadne i proporcjonalne w stosunku do wskazanych wyżej celów.
 3. Dane użytkowników będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do zawarcia oraz wykonania umów, a także do czasu odwołania zgody jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przesyłanie informacji dotyczącej oferowanych przez Administratora usług i produktów cyfrowych. W pozostałym zakresie dane Użytkownika przetwarzane będą przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, albo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane będą przetwarzane do czasu ustania uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 4. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 5. Administrator danych nie przetwarza żadnych danych osobowych szczególnych kategorii.
 6. Użytkownicy mają prawo do:
  • poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych;
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  • zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • przeniesienia danych do innego administratora na warunkach opisanych w art. 20 RODO;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania jest wyłącznie Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 7. W powyższych celach Użytkownicy mogą przesłać stosowne żądanie w formie pisemnej bądź poprzez pocztę elektroniczną na adres Administratora kontakt@sitelaw.pl lub załatwić swoją sprawę osobiście w miejscu prowadzenia działalności przez Administratora danych po uprzednim umówieniu terminu wizyty z Administratorem.
 8. Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora.
 9. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne ale konieczne w celu możliwości podjęcia i realizacji umów oraz dostarczenia produktów cyfrowych oraz świadczenia usług przez Administratora.
 10. W stosunku do Użytkowników nie będzie miało miejsca zautomatyzowane decyzji w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.